TERMA DAN SYARAT

1. Segala perubahan atau pindaan yang dibuat akan dimaklumkan kepada ejen melalui platform yang disediakan oleh HQ MAGIC BLUE seperti channel telegram, facebook dan sistem MAGIC BLUE.
1. Yuran pendaftaran berjumlah RM300. 2. Hanya mereka yang menetap di Malaysia, Singapura, dan Brunei sahaja dibenarkan menjadi ejen.
1. Sebarang masalah berkaitan parcel (rosak / koyak / mencurigakan), perlu dirujuk kepada bahagian Khidmat Pelanggan Operasi HQ MAGIC BLUE di talian 011-10213883 dalam tempoh tiga hari bekerja selepas parcel diterima. Sebarang aduan tidak akan dilayan dan tiada ganti rugi dari pihak HQ MAGIC BLUE selepas tempoh berikut. 2. Bagi proses ganti rugi, ejen perlu mengambil gambar atau video sebelum membuka bungkusan yang diterima sebagai bukti dan hantar butiran ke bahagian Khidmat Pelanggan Operasi di talian 011-10213883. 3. Produk rosak yang disebabkan oleh pengurusan kilang, boleh dikembalikan kepada HQ MAGIC BLUE untuk proses penukaran dan perlu merujuk Khidmat Pelanggan Operasi HQ di talian 011-10213883 terlebih dahulu. 4. Sebarang pertukaran produk, tidak akan dilayan. 5. Jika produk tidak diterima dalam tempoh tujuh hari, segera maklumkan kepada admin Khidmat Pelanggan Operasi di talian 011-10213883. 6. HQ tidak akan membuat pembayaran balik sekiranya ejen tersalah atau tersilap membuat pesanan produk di dalam sistem. 7. Produk tamat tempoh, tidak dibenarkan dikembalikan atau ditukar. 8. Pembelian produk hanya diterima melalui sistem sahaja online banking). 9. Jika berlaku sebarang masalah semasa pembayaran, ejen perlu segera menghubungi bahagian Khidmat Pelanggan Sistem HQ MAGIC BLUE di talian 011-65581255.
1. Ejen dibenarkan memasarkan produk pada mana-mana platform. 2. Ejen atau wakil jualan wajib mematuhi harga jualan runcit yang ditetapkan oleh HQ. Sekiranya ejen atau wakil jualan didapati melanggar syarat pematuhan harga, HQ akan mengambil tindakan melucutkan keahlian ejen / wakil jualan tersebut dan tindakan undang-undang akan dikenakan.
1. Semua ejen perlu menjaga nama baik produk MAGIC BLUE dan sentiasa memberi bantuan kepada pelanggan tentang cara penggunaan produk dengan betul tanpa merosakkan nama baik produk. 2. Ejen juga tidak dibenarkan overclaim khasiat produk MAGIC BLUE. 3. Ejen dilarang mencipta testimoni palsu. 4. Ejen dilarang menggunakan (nama / perkataan) HQ dan OFFICIAL di semua media sosial peribadi, page atau website. 5. Ejen perlu memastikan sebarang iklan yang digunakan perlu menutup aurat.
1. Antara insentif yang disediakan oleh HQ antaranya adalah bonus, komisen, khairat kematian, dan voucher hari jadi. 2. Semua insentif bergantung kepada pencapaian jualan dan mengikut terma dan syarat yang ditetapkan oleh pihak MAGIC BLUE HOLDING SDN. BHD. 3. Pihak MAGIC BLUE HOLDING SDN. BHD. berhak meminda, mengubah, menukar atau menamatkan insentif ini pada bila-bila masa. 4. Pihak HQ MAGIC BLUE HOLDING SDN. BHD. akan membatalkan insentif bagi ejen yang melanggar atau disyaki melanggar perjanjian atau terma dan syarat yang telah ditetapkan. 5. Sekiranya hadiah tidak ditebus dalam tempoh yang diberikan, ganjaran hadiah akan dibatalkan.
1. Syarat minimum untuk mendapatkan bonus, ejen perlu mencapai : Nilai Belian Individu : RM100 Nilai Belian Kumpulan : RM600 2. HQ akan membuat pemindahan bonus bermula dari 7hb sehingga selesai. 3. Bagi mengelakkan masalah bonus tidak masuk, ejen perlu memastikan penama akaun bank dan nama penuh ejen dalam maklumat peribadi di dalam sistem adalah sama. 4. Jika penama akaun bank tidak sama dengan kad pengenalan yang didaftarkan dalam sistem atau mengalami sebarang masalah berkaitan, boleh segera menghubungi pihak akauntan di talian 011-65573255. 5. Sekiranya ejen tidak menerima bonus dalam tempoh sebulan selepas bulan pembayaran (dalam masa 1 bulan) sila hubungi akauntan di talian 011-65573255.
1.Jumlah insentif bagi khairat kematian adalah sebanyak RM500. 2.Rekod pembelian ejen perlu aktif sekurang-kurangnya dalam tempoh lima bulan sebelum tarikh kematian. 3.Leader perlu menghubungi waris bagi membolehkan pihak waris membuat tuntutan insentif ini melalui HQ. 4. Bagi mendapatkan insentif ini, pihak HQ MAGIC BLUE hanya menerima nombor akaun dari pasangan, ibu bapa atau anak ejen sahaja. 5. Waris boleh membuat tuntutan dalam tempoh sebulan selepas tarikh kematian. 6. Waris boleh menghubungi bahagian Khidmat Pelanggan Sistem HQ MAGIC BLUE di talian 011-65581255 untuk mendapatkan insentif ini.
1.Ejen akan menerima voucher birthday bernilai RM30. 2. Ejen perlu membuat Belian Individu sebanyak RM300 pada bulan kelahiran bagi melayakkan diri untuk mendapatkan voucher birthday. 3. Ejen perlu tuntut dan guna voucher birthday sebulan selepas voucher birthday. 4. Sila whatsapp nombor marketing untuk membuat tuntutan voucher birthday di talian 011-18555719. 5. Voucher birthday dikira terbatal sekiranya ejen lambat membuat tuntutan voucher atau tidak menggunakan voucher pada tempoh yang ditetapkan.
1. Ejen yang berjaya mendaftar 10 orang ejen dalam masa sebulan, layak menerima voucher pendaftaran yang bernilai sebanyak RM150. 2. Sila whatsapp bahagian marketing untuk membuat tuntutan voucher pendaftaran di talian 011-18555719.
1. Kos penghantaran produk perlu ditanggung oleh ejen. 2. Ejen yang membekalkan produk MAGIC BLUE kepada mana-mana ejen/ wakil jualan, wajib memastikan pihak tersebut mematuhi harga jualan runcit yang telah ditetapkan oleh HQ.
1. Sekiranya berlaku perlucutan status ejen, pihak pengurusan TIDAK akan membeli balik semua produk dalam simpanan ejen, sebaliknya pihak ejen perlu bertanggungjawab atas produk atau barangan tersebut. 2. Keahlian ejen akan tamat sekiranya ejen tidak membuat pembelian melalui sistem dalam tempoh 12 bulan. 3. HQ berhak untuk menamatkan keahlian ejen yang melanggar mana-mana terma dan syarat yang ditetapkan.
1. Permohonan pertukaran leader hanya akan diterima sekiranya ejen mempunyai masalah seperti berikut : (i) Leader tidak aktif. (ii) Leader abaikan pertanyaan. (iii) Penipuan berkaitan pembelian di dalam sistem. (Contoh : Leader guna id sendiri untuk membuat pembelian kepada ejen bawah dan tidak membuat pemindahan Nilai Belian). 2.Ejen perlu memberikan bukti yang kukuh untuk meneruskan proses penukaran leader. 3.Ejen boleh menghubungi bahagian Khidmat Pelanggan Sistem HQ MAGIC BLUE di talian 011-65581255 untuk proses penukaran leader.
Perkongsian maklumat peribadi akan berlaku sekiranya dikehendaki oleh undang-undang atau apabila diperlukan untuk tujuan melakukan perkhidmatan berkaitan penggunaan Laman Web Sistem sahaja.
1. Akaun ejen akan beku apabila tiada pembelian dalam tempoh 12 bulan. 2. Untuk aktifkan kembali ejen perlu membuat pembayaran CAS PENGAKTIFAN sebanyak RM200. 3. Hubungi ejen servis 601165581255
1. HQ MAGIC BLUE tidak membenarkan ejen lain menawarkan keahlian kepada pekedai yang telah dimasuki oleh pengedar (ejen bubu). 2. HQ hanya memberi hak eksklusif kepada pengedar (ejen bubu) sahaja untuk menawarkan keahlian kepada pekedai yang terlibat dalam premis projek bubu. 3. Pengedar (ejen bubu) perlu mendaftar nama kedai dengan cara mengemaskini senarai nama kedai di platform Telegram menerusi "CHANNEL SENARAI KEDAI BUBU" i. Jika pemilik kedai berminat untuk menjadi ejen. Pemilik kedai perlu membuat pendaftaran melalui pengedar (ejen bubu) iaitu selaku pembekal tunggal produk kepada kedai tersebut. ii. Ejen lain tidak berhak menawarkan keahlian kepada pemilik kedai. iii. Sekiranya terdapat ejen lain yang bertindak menawarkan keahlian kepada pemilik kedai, ejen tersebut akan dikenakan tindakan oleh HQ. iv. HQ akan bertindak untuk melucutkan keahlian ejen tersebut dengan kadar segera.
Saya telah membaca dan memahami semua syarat, peraturan dan polisi syarikat yang termaktub di dalam perjanjian ini. Saya mengaku dan bersetuju untuk mematuhi segala syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak syarikat dan sekiranya saya melanggar syarat, peraturan dan polisi syarikat, MAGIC BLUE HOLDING SDN. BHD. berhak mengambil sebarang tindakan undang-undang yang dirasakan perlu serta melucutkan keahlian ejen saya.
Ejen Muslim: Ikhlaskan niat jual produk MAGIC BLUE ini kerana Allah Taala. " Ya Allah, Tujuan aku berniaga MAGIC BLUE ini adalah untuk menambah pendapatan, berkatilah rezeki yang akan aku perolehi nanti. Ameen" *Demi Allah, semua ahli bisnes MAGIC BLUE wajib mematuhi harga yang telah ditetapkan ini. *Semoga perniagaan semua ejen MAGIC BLUE diberkati Allah selagi mana menjaga amanah ini. Semua Ejen Muslim & Non-Muslim: DIWAJIBKAN UNTUK MEMPAMERKAN DAN MENJUAL MENGIKUT HARGA YANG DITETAPKAN OLEH HQ MAGIC BLUE

PRODUK YANG DI TAWARKAN

Ada Masalah?

Tekan je button di bawah 😉

Ok, awak sudah faham
asas-asas bisnes Mexblu kan?

Mari saya tunjuk TEKNIK RAHSIA jana income dengan Marketing Strategi yang Power

Nak Hq buatkan website untuk anda?
klik button di bawah